1. Star Trading

Om arbetet

Kommit en bit på väg!!

Kommit en bit på väg!!

Takvy?

Takvy?

1151125658

Byggström till tyska golv golvgjutare bla.

Etapp 2 påbörjas

Etapp 2 påbörjas

Rör till huvudcentral bla.

Rör till huvudcentral bla.

Rätt stort hus??

Rätt stort hus??

IMG_1267

STAR TRADING ETAPP 2 ÄR NU FÄRDIGSTÄLLD VÅREN/SOMMAREN 2014. C.A 12000 KVM LAGER YTTERLIGARE!

OVAN SER NI LITE BILDER PÅ DET!

Star Trading i  Svenljunga , Färdigställt i december 2011, byggtid ca: 1ÅR.
2010 fick vi förtroendet att fortsätta på den 1987 inslagna banan att göra installationerna när Star Trading byggde nya lokaler.
Ett hus på sammanlagt 17,000 m2 varav kontor och utställning är på 4000 m2 (ca 70 kontor & konferensrum).

 

Huset är helt automatiserat avseende energioptimering med te.x närvarostyrning för all belysning, värme, kyla, ventilation m.m.
All energi som förbrukas mäts, loggas och utvärderas löpande.

 

Installationerna omfattar förutom el, även passersystem, inbrottslarm, brandlarm, styr/regler samt data och telenät.

 

Man har även satsat på laddstationer för elbilar på parkeringen som både kunder och anställda får använda.

 

Arbetet för Star Tradning är bland de största projekt vi någonsin genomfört. Det är i sin helhet projekterat, ritat, konstruerat och genomfört av oss på Lundgrens El AB.

Star_trading

CATEGORY
referens